Desenvolupament Web

Gestió Empresarial a mida

A aquestes alçades del segle XXI, la digitalització de les empreses és una realitat i sense la millora de rendiment que aquesta proporciona, difícilment es podrà ser competitiu.

Una empresa té que atendre a molts aspectes diferents, com la producció dels serveis o productes que ofereix, o els que estan relacionats amb la gestió i administració del propi negoci. Gràcies a la innovació tecnològica és possible automatitzar en part o totalment molts d'aquests processos, lo que permet, a la llarga, una millora de la productivitat que es tradueix en un estalvi de costos per la companyia.

Podem analitzar les activitats de la teva empresa per crear una eina que farà que els treballadors siguin més eficients i coordinats, que la informació flueixi amb facilitat, i en general augmenarà l'eficiència de la companyia. Aquesta eina pot estar formada de vàries parts integrades en un tot, o bé pot ser integrada amb altres eines ja existents que fas servir actualment per la gestió empresarial.

Invertir en millorar la gestió empresarial no és una opció sinó una necessitat de qualsevol empresa que no vulgui estar en desaventatge respecte als seus competidors.
Parallax

Casos d'ús típics

Aquests són alguns exemples d'aplicacions típiques de gestió empresarial:

CRM

El Customer Relationship Management) o gestió de la relació amb els clients, s'encarrega de les estratègies de negoci centrades en el client o consumidor.

ERP

Els sistemes de Planificació de Recursos Empresarials automatitzen molts dels aspectes operatius o productius d'una empresa, com la manufactura, logística, facturació, recursos humans, etc.

INTRANET

Permet la col·laboració entre els treballadors de l'empresa i gestionar el coneixement, tancant l'accés extern i xifrant el contingut per protegir-lo d'accessos no autoritzats.

Projectes

A continuació una selecció d'alguns dels projectes en què hem desenvolupat programari de gestió empresarial:
Anar adalt